Introductiecursus

Heb je altijd gedacht dat duiken leuk was, maar wist je niet zeker of het iets voor jou was? Je kunt altijd een introductieduik doen, maar het kan zijn dat dit niet genoeg is. Duikvereniging Cousteau biedt de introductiecursus aan.

Wat houdt de introductiecursus in

Omdat het voor sommigen niet genoeg is om na een enkele duik in het zwembad te beslissen of de duik­sport iets voor ze is, hebben wij bij Cous­teau de intro­duc­tie­cursus. Tijdens deze cursus leer je in drie lessen in het zwembad, een aantal basis­vaar­dig­heden van het duiken. Voor elke zwem­badles wordt een klein stukje theorie gegeven over de onder­staande technieken.

Wat gaan we doen

De cursus behan­delt enkele basis duik­vaar­dig­heden uit het lesplan van 1‑ster duikop­lei­ding:

 • het op- en afbouwen van de duikset,
 • controle van de duikset,
 • basis­com­mu­ni­catie middels handgebaren
 • de buddy­check,
 • te water gaan op twee manieren,
 • het klaren van de oren,
 • het klaren van het duikmasker,
 • basis van het trimmen (hoe lig je in het water),
 • vinslagen,
 • het terug­vinden van een verloren ademautomaat.

Als je na de cursus besluit dat je graag verder wil, tellen de eerste drie lessen mee voor de oplei­ding tot 1‑ster duiker (ook bekend als Open Water Diver). Met dit brevet, dat wereld­wijd erkend wordt, kun je overal zelf­standig duiken.

Wat je van Cousteau mag verwachten

Van ons leen je de spullen die je nodig hebt om de cursus te kunnen doen, zoals een trim­vest, fles, adem­au­to­maat, vinnen en een masker. De cursus wordt gegeven door gecer­ti­fi­ceerde instruc­teurs die jou op leuke en veilige manier mee het water in nemen. Daar­naast ben je na de les welkom op de club voor een drankje en om nog even na te praten over de les.

Wat verwachten we van jou

Het ingangs­ni­veau van de intro­duc­tie­cursus is gelijk aan het ingangs­ni­veau van de 1‑ster duikop­lei­ding. Om deel te nemen aan het prak­tijk deel van deze cursus moet je:

 • Tenminste 14 jaar zijn,
 • de contro­le­lijst intro­duc­tie­cursus volledig hebben inge­vuld en ondertekend,
 • Als je minder­jarig bent een verkla­ring van geen bezwaar over­leggen van ouders, verzor­gers of voogd

We verwachten dat je op een verant­woorde manier deel­neemt aan de lessen en een enthou­si­aste, leer­gie­rige instel­ling hebt. Meer niet!

Wat kost het

Voor de cursus betaal je €37,50. Mocht je daarna besluiten lid te worden en door te gaan voor je brevet, krijg je dit geheel terug als korting op de inschrij­ving voor de opleiding.

Nog vragen?

Mocht je naar aanlei­ding van deze infor­matie nog vragen hebben, twijfel niet en neem gerust contact op via de mail of Whatsapp.