Evenementen

Naast onze weke­lijkse club­duik orga­ni­seert onze evene­men­ten­com­missie elk jaar een aantal evene­menten. Een keer per jaar gaan we als vere­ni­ging met Hemel­vaart naar Zeeland voor een gezellig lang weekend duiken.

De commissie staat open voor buiten­landse duik­va­kan­ties en helpt graag bij de orga­ni­satie als mensen ideeën hebben voor een leuke duik­va­kantie. Maar de evene­men­ten­com­missie staat ook open voor nieuwe duik­plekken. Heb je een leuk idee dan horen we het graag!

Het over­zicht van de toekom­stige evene­menten zie hieronder.


05 jan

Nieuwjaarsduik & ‑receptie

5 januari 2025 
10:00 — 17:00