Singelduik en De Pan 2022

Singelduik en De Pan 2022

Wanneer

16 oktober 2022 
13:00 — 18:00

Waar

Rijs­ter­borg­her­park
Rijs­ter­borg­her­park, Deventer 

Evenement type

Het Rijs­ter­borg­her­park is een stads­park gelegen tussen het Station Deventer en de
binnen­stad van Deventer. Het park werd na 1874 aange­legd op een deel van de
vesting­werken van Deventer. Al in 1852 kwam er tussen de Noor­den­berg­poort en de
voor­ma­lige Brink­poort over de bolwerken een ‘wande­ling’ die het Rijsterborgherpad
genoemd werd, naar inge­nieur en kapi­tein J.H.L. Rijs­ter­borgh een van de ontwer­pers van
de Boreel­ka­zerne. Tuin­ar­chi­tect Leonard Anthony Springer ontwierp, nadat de vesting
Deventer in 1874 was opge­heven, in opdracht van de gemeente in 1887 het park.

Het water­schap en de gemeente hebben toestem­ming gegeven voor een duik in de
buiten­gracht. De gracht is een paar honderd meter lang, onge­veer 30 meter breed en
drie tot vier meter diep. De bodem is begroeid en biedt een natuur­lijke omge­ving voor
verschil­lende soorten vis.

We sluiten de duik af met een drankje (eigen kosten) en geza­men­lijk eten uit De Pan
(kosten vereniging).