HEMELVAARTWEEKEND 2023

HEMELVAARTWEEKEND 2023

Wanneer

18 mei 2023 — 21 mei 2023 
Hele dag 

Evenement type

Zeeland… dé duik­pro­vincie van Neder­land met ruim 110 duik­lo­ca­ties. Van de rustige duik­plaatsen in het Greve­lin­gen­meer, tot aan de wrakken in de Wester­schelde. Wereld­wijd wordt vooral de Ooster­schelde als een inte­res­sant duik­ge­bied gezien, met een enorme biodi­ver­si­teit. Nergens worden per vier­kante meter meer levens­vormen waargenomen.
Ieder jaar blijven wij tijdens het Hemel­vaart­weekend op de camping in Ouwer­kerk. Ook boven water biedt Zeeland veel moois. Niet-duikers kunnen hier fantas­tisch wandelen en fietsen, je kunt prima ontspannen op het strand, in het bos of in de dorpjes.

Locatie

  • Camping de Kreekoever, Baal­pa­penweg 1, 4305 RE Ouwerkerk
  • Reis: Op eigen gele­gen­heid (200 km, 2 uur)
  • Aankomst / vertrek: Woens­dag­middag na 12 uur tot zondag­middag voor 12 uur

Bijzonderheden

Bij aankomst graag bij de receptie (legi­ti­matie!) laten inschrijven. Verblijfs­kosten zijn voor eigen reke­ning. Op de camping zijn ook chalets te huur. Voor het even­tueel reser­veren van een chalet, graag zelf contact met De Kreekoever opnemen.
De camping beschikt over twee sani­tair gebouwen. Voor het gebruik van warm water vragen wij een vergoe­ding. Een teil warm water voor een textiel­wasje of de afwas kost 20 cent. Douche­munten zijn, tegen beta­ling van 1 euro, verkrijg­baar bij de receptie. Wasma­chines en droog­trommel staan tegen beta­ling tot uw beschik­king. Meer uitge­breide infor­matie vind je op de website: http://www.dekreekoever.nl.