De vereniging
Print E-mail

Onze naam: Jacques-Yves Cousteau

De naam die onze vereniging heeft is officieel: Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport "Jacques-Yves Cousteau". De vereniging is opgericht op 22 januari 1970 te Zutphen. Middels een officieel schrijven heeft de beroemde Franse duiker Cousteau ons toestemming verleend zijn naam aan onze vereniging te verbinden. Eén voorwaarde heeft hij er wel aan verbonden en dat is dat wij ons nimmer bezig zullen houden met de onderwaterjacht in welke vorm dan ook. De persoon Cousteau heeft zich in het verleden zeer verdienstelijk gemaakt met onderzoek naar het gedrag van verschillende diersoorten in en om de wereldzeeën. En onvergetelijk zijn de films over de wondere wereld onderwater, die hij de wereld naliet. Wij vinden het dan ook een bijzondere eer dat we zijn naam aan onze vereniging mogen verbinden.

NOB

Nationaal is onze vereniging aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), De NOB behartigt landelijk de belangen van de duiker en de duiksport.

CMAS

Op haar beurt is de N.O.B. weer aangesloten bij de Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS), een organisatie die wereldwijd voor de onderwatersport en de sportduiker opkomt. Een voorbeeld hiervan is de internationale erkenning van je duikbrevet.

Veiligheid

Onderwatersport is geen vrijblijvende aangelegenheid. Ga je er op een verkeerde manier mee om dan kunnen de gevolgen fataal zijn. Je zult je dan ook moeten onderwerpen aan een bepaalde discipline, gedragsregels en wetmatigheden die zijn te vergelijken met de regels in het verkeer. Veiligheid staat bij onze vereniging hoog in het vaandel.

De doelstellingen van Cousteau

Onze vereniging kent een aantal doelen. Naast het opkomen voor de belangen van haar leden, wil de vereniging het Sportduiken in het algemeen en de veiligheid ervan in het bijzonder stimuleren. Dat houdt praktisch in dat de vereniging een aantal zaken verzorgt. De vereniging verzorgt de opleiding van haar duikers tot en met het 3* duikbrevet. Daarnaast organiseert de vereniging (duik-) evenementen voor haar duikers en hun gezinnen. Ook exploiteert Cousteau een clubhuis (De Kiel) voor haar leden. Middels onze eigen compressor draagt de vereniging ook zorg voor de vulling van de persluchtflessen van haar leden.

De opbouw van onze vereniging

Om een en ander te kunnen realiseren kent onze vereniging een aantal commissies.

Commissie opleidingen.

Deze verzorgt de verschillende opleidingen. Duiken leer je in een paar uur, maar veilig en verantwoord duiken kun je pas na vele oefenduiken, als aanvulling op je theoretische kennen.

Barcommissie en de De Kiel.

Deze verzorgt en bemant de bar van ons clubhuis De Kiel, en onderkomen bij de sportvelden aan de Rielerenk in Deventer. Dat ligt tegenover het nieuwe ziekenhuis. Als je de parkeerplaats oprijdt is het het eerste gebouw vooraan aan de rechterkant

Commissie materialen & compressoren.

Deze beheert het materiaal en de compressoren van de vereniging. Bovendien vormen zij de Vulploeg, die elke dinsdagavond na de zwembadtraining, voor leden gratis de persluchtflessen vult.

 

Vertrouwenspersoon

Zoals iedere zichzelf respecterende vereniging hebben wij ook een vertrouwenspersoon.
Die kan worden ingeschakeld bij  grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging.
Om de kaders vast te leggen waarbinnen wij dan opereren is er een Gedragscode vastgelegd.
Ook is er voor die Vertrouwenspersoon een Functieprofiel gemaakt, zodat ook voor die functionaris de do's en don'ts duidelijk zijn.

Statuten en Huishoudelijk reglement

Uiteraard hebben we ook afspraken met elkaar gemaakt over hoe onze duikvereniging functioneert.
Die hebben we vastgelegd in in statuten en een huishoudelijk reglement.
Die kunnen allebei gedownload worden om goed te lezen.

Hier zijn de Statuten, ons officiële wetboek.

Hier is ons Huishoudelijk Reglement, onze set werkafspraken.